Inhalt

Välkommen till platsen för pensionsförsäkringsinstitutionens informationen.

Pensionsförsäkringsinstitutionen upprätthåller en gemensam datapunkt Pensionsförsäkring hanteras. Uppgifterna ska behandlas i Tyskland som en datamottagande och distributionspunkt Inom EU tar det för bärare av Pensionuppgifterna som "utsett organ" i samband med dataöverföring.